srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

Број: 297/20

Датум: 15.07.2020. године

 УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ГАРДЕРОБЕРА-МАГАЦИОНЕРА

(објављеном у „Гласу Српске“, дана 24.06.2020. године)

ПРЕДМЕТ:   Обавјештење, -

Поштовани/е,

Захваљујемо вам се на учешћу на јавном конкурсу за пријем у радни однос: гардеробер-магационер (1 извршилац) у Јавну установу Народно позориште Републике Српске (објављеном у дневном листу - „Гласу Српске“, дана 24.06.2020. године), те вас овим актом обавјештавамо да је изабрана кандидаткиња Свјетлана Врањковић.

Узимајући у обзир стручно мишљење комисије за спровођење предметног конкурса, у саставу: Жарко Берић, стручни сарадник за против пожарну заштиту, одржавање и обезбјеђење (предсједник комисије), Душко Шибаревић, секретар (члан комисије) и Милена Кнежић, гардеробер-магационер (члан комисије), која је у стручном извјештају, након тестирања и разговора са кандидатима, предложила директору позоришта по два равноправна кандидата, те узимајући у обзир друге специфичности везане за предметно радно мјесто, а у вези са радом, одлучено је да на радно мјесто гардеробер-магационер буде примљена именована изабрана кандидаткиња.

Уколико сматрате да је током поступка јавног избора кандидата повријеђено ваше право на равноправну, активну и правичну конкуренцију у поступку одабира кандидата, можете уложити жалбу у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања овог обавјештења на званичној интернет страници позоришта/пријема овог обавјештења.

(Жалба се подноси Управном одбору Народног позоришта Републике Српске, на адресу Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Ул. краља Петра I  Карађорђевића бр. 78, 78000 Бања Лука.)

Овдје можете преузети обавјештење.

 

0
Shares