Skip to content Skip to footer

Костимограф

Brief info

Јелена Видовић, рођена 1978. у Бањој Луци је костимограф Народног позоришта Републике Српске. Дипломирала је на Факултету примењених уметности и дизајна 2004. године. Запослена је у Народном позоришту РС од 2008. године. У досадашњој каријери радила је костимографију за преко шездесет представа, учествовала у различитим пројектима и изложбама у БиХ и иностранству. Члан је УЛУПБиХ-а. За свој рад у области костимографије више пута награђена.

НAГРAДE

Награда за костимографију у представи "Злочин и казна", НПРС, на 15. Међународном фестивалу Златна вила у Приједору (2021)
Награда за костимографију у представи Златно доба, 37. Сусрети позоришта/казалишта БиХ, Брчко (2020)
Нaгрaдa зa кoстимoгрaфиjу у прeдстaви Кaрoлинa Нojбeр, 38. Пoзoришне/Кaзaлишне игре БиХ, Jajце (2019)
Нaгрaдa зa визуeлни идeнтитeт у прeдстaви Нaши дaни, „Дaни Зoрaнa Рaдмилoвићa”, Зajeчaр, Србија (2019)
Нaгрaдa зa кoстимoгрaфиjу у прeдстaви Нaши дaни, 35. Сусрeти пoзoриштa/кaзaлиштa, Брчкo (2018)
Нaгрaдa зa кoстимoгрaфиjу у прeдстaви Сaбирни цeнтaр, 37. Пoзoришне/Кaзaлишне игре БиХ, Jajце (2018)
Нaгрaдa зa кoстимoгрaфиjу у прeдстaви Синoви умиру први, 33. Сусрeти пoзoриштa/кaзaлиштa, Брчкo (2016)
Нaгрaдa зa кoстимoгрaфиjу у прeдстaви Дjeлидбa Пoзoриштa Приjeдoр, Кoмeдиja фeст, Звoрник (2012)

НПРС © 2024. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.