Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Поводом 27. марта, Свјетског дана позоришта

Међународни позоришни институт (МПИ) (The International Theatre Institute – ITI)

Свјетска организација за сценске умјетности

Међународни позоришни институт настао је 1948. године, на иницијативу сир  Џулијана Хакслија, првог генералног директора Унеска, и Џеј Б. Пристлија,  драматурга и романописца.

Циљ оснивача МПИ било је стварање организације усклађене са циљевима Унеска у области културе, образовања и умјетности, а њени напори били би усмјерени на побољшање статуса свих професија у области сценских умјетности.

Предвиђено је да МПИ остварује активности у креирању међународне размјене, буде присутан у процесима образовања у сценским умјетностима, као и да потврди опредијељеност сценских умјетности за међусобно разумијевање и мир.

Највећа свјетска организација за сценске умјетности дјелује са више од 90 центара, распоређених на свим континентима.

МПИ као своје циљеве наводи:

  • промоцију међународне размјене знања и праксе у области сценских умјетности,
  • подстицање стваралаштва, као и сарадње међу позоришним умјетницима,
  • развијање свијести јавности о потреби да умјетничко стваралаштво у области сценских умјетности заузме адекватно мјесто у домену развоја,
  • продубљивање међусобног разумијевања и допринос учвршћивању мира и пријатељства међу народима,
  • одбрану идеала и циљева Унеска и
  • борбу против свих облика расизма или друштвене и политичке дискриминације.

Текст преузет са интернет странице:

https://www.world-theatre-day.org/iti.html

НПРС © 2024. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.